På STUK er der kortere vej til målet
Bo billigt på STUK´s hyggelige kollegie med et helt perfekt studiemiljø
Gode faciliteter og hyggelige rammer skaber et godt studiemiljø
På STUK får du huen et år før de andre
De gode rammer og fantastiske lærere er med til at højne motivationen
Her bliver man klædt godt på til fremtidens udfordringer

STUK SOCIAL SCIENCE

Samfundsfag A, Engelsk A

For dig der er specielt interesseret i politik, ideologi og sociologi.

 

Har du interesse for den verden du lever i, så er STUK SOCIAL SCIENCE en oplagt mulighed. Uanset om det handler om det lokale, nationale eller internationale problemstillinger, så får du på denne studieretning en mulighed for at blive klogere på den verden du lever i.

 

Her får du samfundsfag og engelsk på A-niveau. Du skal også vælge et andet sprog (fransk, spansk eller tysk) og du får matematik på b-niveau. Her har du også mulighed for at stifte bekendtskab med mediefag. Er du interesseret i sprog og naturvidenskab og især samfundsfag – så får du her et meget solidt fundament for dit videre uddannelsesforløb.

Oversigt STUK SOCIAL SCIENCE studieretning - under udarbejdelse

1. år
2. år
Dansk A
Histo-
rie A
Sam-
funds-
fag A
Eng-
elsk A
Mate-
matik B
Fransk A
Spansk A
Tysk B
Reli-
gion/
Oldtids-
kund-
skab C
Fysik C
Frit
valg-
fag C
Biologi C
Niveau-
løft
C til B
Mediefag
C
Hvis tysk B
Evt.
niveau-
løft

1. år
2. år
Obligatoriske fag er orange, studieretningsfag er blå, og valgfag er grønne