På STUK er der kortere vej til målet
Bo billigt på STUK´s hyggelige kollegie med et helt perfekt studiemiljø
Gode faciliteter og hyggelige rammer skaber et godt studiemiljø
På STUK får du huen et år før de andre
De gode rammer og fantastiske lærere er med til at højne motivationen
Her bliver man klædt godt på til fremtidens udfordringer

STUK SCIENCE

Matematik A, Bioteknologi A, Fysik B

For dig der elsker naturvidenskab og har brug for en traditionel matematisk studentereksamen.

 

Er forsøg, eksperimenter, ligninger og matematik bare sagen, så skal du vælge STUK SCIENCE.

 

Her får du matematik på A- niveau og fysik, kemi og biologi på B niveau. De to sidste fag i form af Bioteknologi.

Oversigt STUK SCIENCE - under udarbejdelse

1. år
2. år
Dansk A
Histo-
rie A
Mate-
matik A
Fysik B
Bio-
teknologi
A
Eng-
elsk B
Fransk A

Spansk A

Tysk B
Reli-
gion/
Oldtids-
kund-
skab C
Sam-
funds-
fag C
Frit
valg-
fag C
Hvis tysk
niveau-
løft
1. år
2. år
Obligatoriske fag er orange, studieretningsfag er blå, og valgfag er grønne