På STUK er der kortere vej til målet
Bo billigt på STUK´s hyggelige kollegie med et helt perfekt studiemiljø
Gode faciliteter og hyggelige rammer skaber et godt studiemiljø
På STUK får du huen et år før de andre
De gode rammer og fantastiske lærere er med til at højne motivationen
Her bliver man klædt godt på til fremtidens udfordringer

STUK BUSINESS

Engelsk A, Tysk fortsætter A, Samfundsfag B

Den rødblå studentereksamen for dig, der er interesseret i afsætning og virksomheders økonomiske forhold.

 

Er du i tvivl om, om huen skal være rød eller blå så er STUK BUSINESS et oplagt valg – her har du muligheden for at kombinere HHX-fag med traditionelle STX-fag – Det er enestående for STUK.

 

Samtidig med HHX fagene afsætning og erhvervs/virksomhedsøkonomi bevarer vi nogle af de væsentligste STX-fag.

Du får to sprog på A-niveau (engelsk og tysk), samfundsfag og matematik på b-niveau – alle disse fag vil blive tonet, så du får mulighed for at fordybe dig i din interesse for økonomi og virksomhedernes forhold i en global verden.

Skemastruktur - under udarbejdelse

Oversigt STUK BUSINESS studieretning

1. år
2. år
Dansk A
Histo-
rie A
Eng-
elsk A
Tysk
fort-
sætter A
Samf-
funds-
fag B
Mate-
matik B
Reli-
gion/
Oldtids-
kund-
skab C
Erh.-
økonomi
C
Frit
valg-
fag C
Fysik C
Niveau-
løft
C til B
Obligatoriske fag er orange, studieretningsfag er blå, og valgfag er grønne