Vi stiller krav - men tager hånd om den enkelte Vi stiller krav - men tager hånd om den enkelte
Vi stiller krav - men tager hånd om den enkelte
Stor fornøjelse at sende de dygtige studenter videre – år efter år. Stor fornøjelse at sende de dygtige studenter videre – år efter år.
Stor fornøjelse at sende de dygtige studenter videre – år efter år.
Vi er tæt på eleverne - Både fagligt, personligt og socialt Vi er tæt på eleverne - Både fagligt, personligt og socialt
Vi er tæt på eleverne - Både fagligt, personligt og socialt
Vi sætter overliggeren højere Vi sætter overliggeren højere
Vi sætter overliggeren højere
Det er et prvilegium at sikre eleverne en optimal uddannelse Det er et prvilegium at sikre eleverne en optimal uddannelse
Det er et prvilegium at sikre eleverne en optimal uddannelse

Informationer om persondata og rettigheder når du søger jop på STUK

Hvis du søger en ledig stilling hos os på STUK, registrerer vi dit navn og din adresse i vores it-system for at kunne besvare din ansøgning. Vi vil hermed informere dig om dine rettigheder og om hvordan vi behandler din ansøgning, og dermed om formålet med at vi registrerer oplysninger om dig. Sådan arbejder vi med din ansøgning Når vi læser din ansøgning, vurderer vi konkret dine kvalifikationer i forhold til stillingen. Et ansættelsesudvalg gennemgår alle ansøgninger når ansøgningsfristen er udløbet, og aftaler hvem vi indbyder til en personlig samtale med udvalget. Det er skolens mål er at besætte den ledige stilling med den ansøger som er bedst kvalificeret. Når vi har besat stillingen, sender vi et skriftligt afslag til de øvrige ansøgere. De ansøgere som har været til samtale, forsøger vi også at kontakte telefonisk. Dine rettigheder Du har nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af din ansøgning fordi den i meget vidt omfang foregår elektronisk:

 

  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Dine rettigheder er beskrevet i databeskyttelsesforordningens kap. 3.