På STUK bliver man klar til nye udfordringer
Lærerne er engagerede og inspirerende
På STUK lærer man at arbejde selvstændigt og disciplineret
På STUK er der dejlige faciliteter og et godt studiemiljø
Der er tid til både sjov og fordybelse
På STUK kommer man tæt på hinanden og får venner for livet
Tag din studentereksamen på STUK på KUN 2 år!
På STUK har du mulighed for at bo på kollegie sammen med andre studerende

STX

Dan Albertsen
Lærer

spansk, tysk

daal@stuk.dk
Jørgen Arberg
Lærer

engelsk, historie

joar@stuk.dk
Inge Charlotte Frost Berthelsen
Inspektor

tysk, fransk

inbe@stuk.dk
Carl-Gustaf Blixen-Finecke
Lærer

matematik, fysik

cgbf@stuk.dk
Fabienne Bramsen
Lærer

kemi

fabr@stuk.dk
Tina Møller Andersen
Lærer

biologi

tije@stuk.dk
Niels Leth-Sørensen
Rektor

dansk, spansk

nils@stuk.dk
Lone Marek
Lærer

dansk, psykologi

loma@stuk.dk
Bjarne Schou
Lærer

matematik

bjsc@stuk.dk
Morten Hansen Thorndal
Lærer

samfundsfag, religion

moht@stuk.dk
Jonna Thøisen
Lærer

engelsk, tysk

joth@stuk.dk
Ditte Rosenberg
Lærer

matematik

diro@stuk.dk
Jakob Hauge Mortensen

engelsk, historie

jahm@stuk.dk
Anja Guldberg Abildskov

Dansk, mediefag

anga@stuk.dk
Rasmus Jensen
Lærer

samfundsfag, historie

raje@stuk.dk
Robin Lorsch Wildfang
Lærer

engelsk, historie, oldtidskundskab

rowi@stuk.dk