På STUK er der kortere vej til målet
Bo billigt på STUK´s hyggelige kollegie med et helt perfekt studiemiljø
Gode faciliteter og hyggelige rammer skaber et godt studiemiljø
På STUK får du huen et år før de andre
De gode rammer og fantastiske lærere er med til at højne motivationen
Her bliver man klædt godt på til fremtidens udfordringer

Hvad koster det

Det er gratis at gå på den 2-årige STX!

 

Ved optagelsen opkræves et depositum på 500 kr. Dette depositum modregnes senere i udgiften til studierejsen. STUK stiller bøger til rådighed, der vil dog være udgifter til køb af lommeregner ved skoleårets start. Det være klogt at afvente faglærernes vejledning, før du køber lommeregner.

 

Skolens studierejser - for tiden placeret i foråret for begge årgange - er obligatorisk og en integreret del af undervisningen. Du skal regne med, at du skal betale ca. 3.000 kr. til studierejsen på første årgang og et lidt mindre beløb til studierejsen på anden årgang.

 

Du har ret til SU, når du går på STUK og er over 18 år. Du kan søge SU på www.minsu.dk – skolens SU-vejleder kan også hjælpe dig med oplysninger.