STUK har de sejeste fodboldpiger
På STUK får du masser af fede oplevelser
STUK´s seneste byggeri huser 7. klasserne
Overbygningen har moderne lyse lokaler med up-to-date faciliteter og værktøjer
Du får venner for livet på STUK
På STUK er der spændende undervisning af engagerede lærere
Nu er det blevet sjovt at gå i skole. Og vi bliver udfordret på den fede måde
Lærerne er motiverede og entusiastiske - og det smitter af på os elever
STUK er en lille og hyggelig skole, hvor alle kender alle
På STUK kommer man tæt på hinanden, og man føler, at lærerne vil én det allerbedste

Hvad er Overbygningen

Overbygningen er en gymnasieforberedende og internationalt orienteret skole, hvor vi lægger vægt på at give eleverne nyttige kundskaber og kompetencer til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Den enkelte elev i centrum

På Overbygningen fokuseres der på den enkelte elevs udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer.

Faglige kompetencer

De faglige kompetencer sikres gennem en fortsat udvikling af de enkelte fag, således at indhold, mål og progression giver den enkelte elev det bedste udgangspunkt for at lære fag og metode. På Overbygningen fokuseres der på evnen til at stimulere elevernes nysgerrighed og interesse for fagområderne og til at skabe faglig fordybelse.

Det er Overbygningens formål at forberede den enkelte elev på en ungdomsuddannelse. Det betyder, at eleverne udover den rent faglige kompetence bliver fortrolige med at anvende forskellige arbejdsformer, hvorfor kravene til selvstændighed, samarbejde og lyst til at opsøge viden er centrale. Eleverne skal udvikle gode arbejdsvaner og arbejdsmetoder. Eleverne forberedes til en ungdomsuddannelse ved at fokusere på elevens mulighed for at tilegne sig viden, fordybe sig, perspektivere og abstrahere.

Personlige kompetencer

Samtidig har Overbygningen den målsætning at styrke elevernes personlige kompetencer. Elevernes udvikling af personlig myndighed er central, og den enkelte elev skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt overfor sin omverden, medmennesker, natur og samfund og sin egen udvikling. I denne sammenhæng arbejder vi med at styrke elevernes agement, demokratiske ansvarlighed og empati. Det er Overbygningens målsætning at give eleverne åbenhed, viden og kompetencer til at kunne leve i en globaliseret verden.

Sociale kompetencer

Endelig er det Overbygningens målsætning at styrke de sociale kompetencer. En styrkelse af elevernes sociale kompetencer prioriterer vi ved, at vi på Overbygningen giver eleverne en forståelse af sig selv som et socialt individ, med pligter til at udvise respekt, tolerance og kammeratskab.

Skolekulturen og lærerollen

På Overbygningen har vi lærere, der er initiativrige, engagerede og entusiastiske. Lærerne er både formidlere, der videregiver deres faglige viden og erfaringer til eleverne, men det er også medmennesker, der tager aktivt del i hele organisationens miljø og kultur.

Samfundets kompleksitet sætter øget fokus på læring og personlige kompetencer. Nye læringsprocesser vil sammen med en eksplosion af viden og informationer kræve andre rum for læring. Derfor fokuserer Overbygningens lærere på anvendelse af forskellige, fleksible og varierede undervisningsformer. Nye rammer, der gør f.eks. dobbeltlærere, tværfaglige aktiviteter, projektdage, ekskursioner, virksomhedsbesøg, lektiehjælp til en del af Overbygningens dagligdag. Men frem for alt er læreren en synlig hjælper på vejen mod en eksamen, der jo ikke er noget man får, men noget man selv tager.

 

 

På STUK får vi al den hjælp, vi har brug for.