På STUK er der kortere vej til målet
Bo billigt på STUK´s hyggelige kollegie med et helt perfekt studiemiljø
Gode faciliteter og hyggelige rammer skaber et godt studiemiljø
På STUK får du huen et år før de andre
De gode rammer og fantastiske lærere er med til at højne motivationen
Her bliver man klædt godt på til fremtidens udfordringer

Faktuelt

Der er plads til 26 elever på kollegiet.

 

Der går ca. 80 elever på STUK. De 80 elever er fordelt på 2 årgange og 3 studieretningsklasser.

 

Du kan se skolens karaktergennemsnit på den 2-årige STX her