Bestyrelse

Skolens bestyrelse består af følgende medlemmer:

 

Formand Ole Østvig Nissen
Næstformand Nanna Hørlück
Medlem Mette Gad Linding
Medlem Jette Rolskov
Medlem Peder Gad