På STUK bliver man klar til nye udfordringer
Lærerne er engagerede og inspirerende
På STUK lærer man at arbejde selvstændigt og disciplineret
På STUK er der dejlige faciliteter og et godt studiemiljø
Der er tid til både sjov og fordybelse
På STUK kommer man tæt på hinanden og får venner for livet
Tag din studentereksamen på STUK på KUN 2 år!
På STUK har du mulighed for at bo på kollegie sammen med andre studerende

Ansøg STX

Elektronisk ansøgning

(Mindst 9. klasses FP prøver. Hvis du vil vedlægge flere eksamensbeviser, så sammenfat dem i en ZIP-fil eller saml i én PDF.)

Dine personlige oplysninger:

Oplysninger om tidligere skoleuddannelser:

Der skal vedlægges kopi af eksamensbevis.

Der skal vedlægges kopi af de sidste karakterer.

Hvilke prøver har du aflagt/ er du ved at aflægge?

 

9. klasses afgangsprøve

10. klasses afgangsprøve

Tidligere skolegang i gymnasiet, HF eller på studenterkursus:

Du skal vedlægge de sidste årskarakterer/eksamenskarakterer.

Særlige forhold:

Hvis du ikke har 10. klasse, skal du her fortælle om tidligere skolegang, kursus o.l. Du skal vedlægge eksamensbeviser, dokumentationer og relevante udtalelser, alt i kopi eller bekræftet afskrift.

Studieretning:

Du bør vente med dit valg, til vi har talt grundigt med dig om det.